Friday, December 26, 2008

Profile SyarikatSyarikat ini telah didaftarkan atas nama O&S ORGANIC ENTERPRISE yang bertarikh 18hb Januari
2007. Syarikat ditubuhkan secara perkongsian iaitu sebanyak tiga orang. Pada awal penubuhan
syarikat ini banyak menjalankan operasi membekal bahan pertanian seperti kelapa dan sayursayuran.
Tapi bermula pada awal tahun 2008 ianya telah lebih menumpukan kepada
penternakan cacing vermikompos bagi menghasilkan baja organik dan menghasilkan baka
cacing serta khidmat nasihat dan latihan dalam program penternakan cacing.

PenTerNakan CaCinG VerMIkompoS & PeRTanIaN